Verksamheten

Vi utför schaktarbeten för fiber och elkanalisationer i Storstockholm. Vi gräver även för ett så kallat landsbygdsprojekt i Skultuna, Västmanland. Där är uppdraget att bygga ut fibernätet i Haraker ovanför Skultuna.

Vi arbetar även åt större schaktföretag med traditionella schaktarbeten som t ex att anlägga parkeringsplatser, göra dräneringar, sätta murar eller L-stöd. Vi gräver även ut för pool och liknande. Vår personal är erfaren och klarar de flesta utmaningar vi ställs inför.

Genom åren har vi byggt upp en hög kompetens och gedigen erfarenhet av entreprenader inom anläggningsbranchen.

 
Vi håller vad vi lovar. NPD Entreprenad AB
 
Mejla gärna din offertförfrågan på tomtschakt till Anton.

Anders Ygeman på stadsbesök vid landsbygdsprojektet i Skultuna,
där NPD Entreprenad bygger ut fibernätet för Haraker.
Anders Ygeman besöker
landsbygdsprojektet i Skultuna.
Jobb pågår på Sollentunavägen
Jobb pågår på Sollentunavägen

 

Vagnparken

Vår maskinpark består av grävmaskiner, som hjullastare och lastväxlare, på upp till 10 ton.

=> Läs mer om vår fordonspark

 

Personalen

Hos oss möter du engagerade och kompetenta medarbetare med stor erfarenhet av mark- och anläggningsarbeten. De är vana att hantera nya utmaningar och tar initiativ i nära samarbete med dig som kund.

Beslutsvägarna är korta, vilket gör att vi kan arbeta effektivt, engagerat och under eget ansvar.

Personalen består av utbildade maskinförare, som alla innehar ID06 och utbildningar som Arbete på väg, ESA, EBR, Robust fiber, Safe Construction Training.

Andreas och Emilio vid maskinen
Poppe vid arbetsplats.
Alex i sin Kobelco.
 

Våra kunder

Genom att etablera långsiktiga samarbeten med våra kunder kan vi snabbt och effektivt möta deras behov och erbjuda dem rätt produkter och tjänster. Vi medverkar på så sätt till ökad överblick, snabb igångsättning, bättre effektivitet och minskad administration för våra kunder.

Historik

Rolf Classon
Rolf Classon
Staffan Forsberg
Staffan Forsberg

NPD Entreprenad startades 2006 och är ett företag specialiserat inom mark- och anläggnings­arbeten. Staffan Forsberg och Rolf Classon äger och driver företaget, som tidigare var en del av Nordic Pickup and Delivery AB.

Vi arbetar fokuserat med tydliga mål och ständiga förbättringar

Verksamheten bestod initialt av entreprenader som tomtarbeten, dräneringar och infiltrations­anläggningar. Genom åren ökade efterfrågan på fiber­entreprenader, vilket gjorde att vi kom att fokusera alltmer på total­entreprenader för nedläggning av fiber.

Vi har under flertalet år arbetat åt Sollentuna kommun och den senaste tiden med ett landsbygds­projekt år Fibra (som är en del av Mälarenergi).

Vi arbetar även med traditionella schakter i hela Stor­stockholm.

Vi är ett certifierat Robust fiber-företag!

Branschstandarden Robust fiber är för dem som arbetar med att beställa, bygga eller besikta fibernät. Standarden ska ge mer robusta och driftsäkra nät.

Att vara ett certifierat företag ska vara en garanti att en viss kvalitetsnivå uppnås för de som önskar köpa entreprenad- och anläggningstjänster från ett certifierat företag.