Färdigställt elschakt Rotebro

Färdigställt elschakt Rotebro

Färdigställt elschakt Rotebro