Fiberdragning

Vi utför schaktarbeten för fibernedläggning i Storstockholm för kunder som SEOM och Relacom.

SEOM

Genom åren har vi byggt upp en hög kompetens och gedigen erfarenhet av entreprenader inom anläggningsbranchen.
Vi hjälper dig hela vägen från ritning till färdig lösning.


Uppdragen består av allt från grävning och fräsning i stadsplanerade områden med asfalterade vägar till projekteringsarbeten i områden med barmark.

Vi skarvar även multidukter och utför kontroller av kanalisationer med sondutrustning.

Givetvis ombesörjer vi att fibern går ända fram in på slutkundernas tomter och hushåll.

Våra entreprenader avser både nya och befintliga nät. Ett exempel är utbyggnaden av fibernät för SEOM i Sollentuna kommun.

Gräv och schaktning

Med vår grävmaskinpark är vi flexibla och kan arbeta på större vägar som på mindre och mer otillgängliga ytor. Allt för att utföra arbetet optimalt men också för att minimera skador på marken.

Asfaltsfräsning

Ett perfekt sätt att skapa spår för fiber eller kabel i marken. Vid kabelläggning kan det material som tas upp vid fräsningen återanvändas som fyllnadsmassor.

=> Se vår video: Fräshjul ”in action”

Kedjegrävning

Skonsam grävning för fiberdragning i trädgårdar och övriga grönytor.